Naše služby

Každý náš projekt je specifický, stavěný na míru a přesně podle potřeb konkrétního zákazníka. Díky připravené základní platformě, která tvoří základ našich řešení, je jejich vývoj rychlý a efektivní, stejně jako následné rozšiřování a údržba. Pro naši práci je důležitá nejenom výkonnost a bezpečnost, ale i otevřenost a flexibilita výsledného řešení.

Ve všech sektorech, na které se orientujeme, nabízíme řešení založená na produktech společnosti Microsoft a Oracle, zejména platformách .NET, SQL Server, Oracle Database Server, Sharepoint a Biztalk.

Nabízíme podnikové portálové aplikace založené na produktech Microsoft SharePoint Portal Server a Content Management Server, jako i na nové verzi Microsoft Office SharePoint Server 2007 zahrnujíci oba produkty.

 • zaměstnanecké portály – jednotná platforma organizace, přístupná zaměstnancům bez ohledu na místo a čas, poskytují relevantní informace z různých zdrojů a zefektivňují pracovní procesy,
 • partnerské a dodavatelské portály – zpřístupňují informace partnerským organizacím, urychlují procesy uvnitř firmy i směrem k partnerům a dodavatelům,
 • zákaznické portály – podporují provázanost firmy s jejími zákazníky, poskytují přidanou služeb.

  Dále poskytuje řešení pro propojení a interakci aplikací a systémů pomocí integrační platformy založené na zavedených standardech, jako je Microsoft BizTalk Server 2006. Takovéto řešení se v porovnání s jinými jeví jako optimální a nejefektivnější z hlediska dlouhodobých nákladů, flexibility a budoucí rozšiřitelnosti. Díky detailní znalosti mnoha standardních balíkových informačních systémů a dalších podnikových aplikací dokážeme navrhnout řešení, které maximálně zhodnotí dosavadní investice a zároveň podpoří další rozvoj podniku.

  Přestože je dnes na trhu řada hotových standardních informačních systémů, pro mnoho firem nejsou dostačující, zejména pro specifické, ojedinělé agendy. Společnost Devmasters s.r.o. na zakázku vyvíjí řešení pro takové případy jako nadstavby a rozšíření standardních produktů s možností integrace s ostatními systémy. Jako vývojovou platformu využíváme Microsoft .Net Framework, která vyhovuje nejen aktuálním potřebám, ale svojí architekturou umožňuje i další rozvoj.

  Tvorba vlastních komponent nad WSS 3.0 a MOSS 2007:

 • Rozšířené vyhledávaní
 • Zobrazení posledních modifikovaných dokumentů
 • Zobrazení úkolů pro přihlášeného uživatele
 • Jednoúrovňvé univerzální schvalovací workflow
 • Seznam užívatelů


 • k obsahu ↑  design by inganno